Lider kao Coach

 

 

„Lider kao Coach“ je program namenjen postavljanju zdravih osnova za razvoj kompetencija koje su neophodne za zaposlenog za koga korporacija, ili sam klijent,  veruju da poseduje kapacitet da postane vrhunski lideri, rukovodilac ili stručnjak.

Lider je neko ko može da vidi i postavi jasnu viziju i tu viziju ume da podeli sa drugima kako bi ga oni svojevoljno sledili. Lider treba da bude sposoban da sakupi, poseduje i deli informacije, znanja, veštine i metode kako bi se uspostavljena vizija ostvarila. Od lidera se očekuje da kooridnira i balansira izmedju konfrontiranih interesa zainteresovanih strana, a takodje i da ima hrabrosti da istupi u trenucima krize i kreativnim razmišljanjem i akcijom dovede do rešenja.

Program se izvodi kroz grupne sesije i/ili individualni rad. Fokus je na otkrivanju i potenciranju unutrašnjih resursa koje svaki klijent poseduje, a koje su važne i od značaja za korporaciju, kao i za pozicioniranje klijenta u korporaciji.

Postanite lider koji je poštovan i uvažavan, koga slede i kome veruju - pozovite Coaching centar "Sidro" i zakažite prvu besplatnu konsultaciju. Danas!