Customer Experience Coaching

 

 

Customer Experience Coaching je posebna vrsta coaching-a, jedinstvena po svom sadržaju. U kreiranju ove usluge, korstila sam najnovija saznanja iz oblasti coaching i Customer Experience Managementa. Program se izvodi u grupnom radu i namenjen je timu koji je u kompaniji zadužen za kreiranje i sprovodjenje Customer Experience strategije.

Malo koja kompanija će negirati da je pozitivno iskustvo klijenata jedan od glavnih pokretača razvoja kompanija. Obzirom da je upravljanje iskustvom klijenata, kako bi se moglo prevesti Customer Experience Management (CEM), relativno nova disciplina u poslovanju, coaching kao metoda za upravljanje i oblikovanje iskustva klijenata je savremeni način za postizanje diferencijacije na tržištu.

Coaching se može posmatrati i kao zajedništvo coach-a i klijenta u cilju postizanja specifičnih ciljeva koji su važni za klijenta. Analogno tome, CE coaching omogućava kompanijama da stave fokus na svog klijenta i sve njegove specifičnosti kako bi klijent ostvario svoje ciljeve koji su vezani za i relevantni za kompaniju.

Customer Experience Coaching menja iskustvo klienata kroz:

  • Emotivni doživljaj: Klijenti imaju emocije i prema svim sferama svog intresovanja se odnose na način koji odgovara tim emocijama. Kompanija koja nauči kako da otkrije te emocije i usmeri CEM ka kreiranju pozitivnih emocija, već je ostvarila prednost nad svojom konkurencijom koja se ne bavi klijentima na ovaj način. Ljudima je svojstveno da ne pamte šta je neko za njih učinio, ali pamte kako su se osećali zbog nečijih postupaka.
  • Poštovanje individulanosti svakog klijenta: Odavno je usvojeno da u poslovnim odnosima „jedan model za sve“ nije dobra strategija. Kada kompanija shvati da čovek koji kupuje njene proizvode ili usluge nije kupac, već individua, biće u prilici da iskoristi sve ljudske osobine svojih klijenata kako bi promenila njihovo iskustvo u saradnji sa kompanijom.
  • Motivaciju klijenata: Ovo je jedna od najvažnijjih prednosti upotrebe coaching metoda, tehnika i alata u CEM-u. Kompanije koje umeju da motivišu svoje klijente da veruju u svoje sopstvene snage i snove, imaju na raspolaganju vrlo moćno sredstvo za unapredjenje iskustva klijenata na nekonvencionalan i originalan način.

Više o Customer Experience coaching-u uskoro pročitajte na blogu.

Za praktičnu primenu Customer Experience coaching-a u vašoj kopmaniji, pozovite Coaching centar „Sidro“.