Šta je "Coaching"?

 

 

 

Coaching je profesionalni odnos klijenta i coach-a, posebno skrojen po meri svakog klijenta, tako da podrži razvojni put klijenta. Coaching je proces ličnog rasta sa ciljem kreiranja i osnaživanja ličnih i profesionalnih kvaliteta klijenta. Kao i svaki proces, ima svoju strukturu i trajanje. Odredjene navike stvaramo godinama, pa je za očekivati da i promena zahteva vreme. Uz podršku coach-a, proces promene i kreiranja uspeha ne mora biti neizvesan i težak. Rad na sebi ne mora biti mučno kopanje po sopstvenoj prošlosti, već se kroz coaching pažnja usmerava na oblikovanje budućnosti kakvu želimo za sebe.


Klijent je samosvesna osoba koja želi da napreduje, posvećena svom uspehu, rešena da otkrije i ostvari svoje ciljeve. Za uspeh coaching procesa ključna je posvećenost klijenta. Na samom početku procesa, klijent ne mora imati jasnu viziju svojih ciljeva, ali mora imati rešenost da aktivno oblikuje svoj razvojni put.


Coach je edukovani profesionalac sa životnim i profesionalnim iskustvom, bezrezervno posvećen uspehu svog klijenta. Coach je fasilitator coaching procesa, a sve sa jedinim ciljem da motiviše i podrži svog klijenta i da mu razvojni put učini lakšim korišćenjem svog stečenog znanja i iskustva.

 

Želite da saznate više o coaching-u i odlučite da li je coaching za vas? Pozovite Coaching centar "Sidro" i zakažite prvu besplatnu konsultaciju.