Let me coach your company!

Kompanije su u nekim aspektima baš kao i ljudi - i onim najboljim ponekad je potreban vetar u ledja da bi bile još bolje. Dakle, baš kao i ljudima, i kompanijama je potreban coach da bi kroz proces promene na bolje prošle lakše i brže. A kompaniju čine ljudi. I kompanija je jaka onoliko koliko je jak najslabiji ključni čovek u kompaniji. Baš zbog toga, da bi olakšali kompanijama rast, razvoj, pa i opstanak, treba podržati i osnažiti sve ključne ljude u kompaniji.

Sa tom idejom, Coaching Centar "Sidro" nudi kompanijama program "Company Coach". Ideja je da se kroz individulani rad sa zaposlenima radi na njihovom napretku tako da bi oni postigli najviši nivo svog zadovoljstva poslom i kompanijom, a istovremeno dali svoj maksimalni dopronos uspehu kompanije. Kompanija odlučuje za kog zaposlenog će biti organizovane individualne coaching sesije i na kojim temama je od interesa za kompaniju da se radi tokom coaching procesa.

Program je vrlo primenljiv na sve kompanije, bez obzira na broj zaposlenih, delatnost ili strukturu. Trenutno, ovo je najpopularniji program iz portfolija usluga Coaching centra "Sidro".

Pozovite Coaching centar "Sidro" ili nam pošaljite mail i doći ćemo kod vas da vam prezentujemo program i dogovorimo se kako možemo da ga prilagodimo potrebama baš vaše kompanije.